Hoe wordt plastic afval gerecycled?

Het is je niet ontgaan dat plastic een probleem is geworden voor de aarde. Er wordt zoveel plastic geproduceerd dat we de aarde vervuilen. De productie van afval gaat sneller dan het recyclen van afval en daardoor staan de verhoudingen scheef. Er komt zoveel plastic afval op afvalhopen terecht dat afvalverwerkers met de handen in de haren zitten en niet weten wat ze met alle overmatige plastic moeten doen.

Dat is één van de belangrijkste oorzaken van de plastic soep. Zo zijn er bijvoorbeeld westerse landen die plastic afval letterlijk en figuurlijk in Aziatische landen dumpen en dat is natuurlijk geen correcte manier van zaken doen. Er moet simpelweg minder geproduceerd worden. Als er minder geproduceerd wordt, dan kunnen we op een gecontroleerde manier afval verwerken en recyclen.

Door plastic meerdere keren te recyclen verlagen we automatisch de productie en op deze manier helpen we de aarde. Maar hoe wordt plastic eigenlijk gerecycled? Wat gebeurt er met het plastic dat jij in een aparte afvalbak gooit? Om de problemen van de plastic soep te begrijpen is het belangrijk kennis op te doen over verschillende vraagstukken over plastic. Door te weten wat er speelt draag je bij aan een stukje bewustwording.

Wil je jouw kennis over de plastic soep vergroten?
De plastic soep: alles wat je moet weten over plastic in de oceaan

Wordt afval echt gescheiden?

We moeten helaas onze vraagtekens zetten of het plastic afval dat wij scheiden ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor het milieu. Het heeft misschien wel een toegevoegde waarde in jouw gevoel om bewust bezig te zijn, maar of het ook daadwerkelijk een verschil maakt is de grote vraag.

Zoals eerder gezegd wordt er veel te veel plastic geproduceerd. We praten dan specifiek over single-use plastics: plastic dat eenmalig wordt gebruikt en vaak dient als verpakkingsmateriaal. Afvalhopen blijven groeien en afvalverwerkers kunnen deze aantallen niet meer aan. Grote kans dat de plastic verpakking van een zak appels dat jij netjes hebt gescheiden over een aantal weken voor de kust van Vietnam, Indonesië of de Filipijnen ligt.

Volgens de Plastic Soup Foundation produceren wij per persoon 73,2 kilo plastic afval per jaar. Als wij ons plastic afval scheiden wordt het netjes opgehaald en belandt het bij een sorteerbedrijf. Voor een deel worden nieuwe plastic producten gemaakt. Volgens De Monitor valt 38% van deze plastic onder de categorie ”mix”.  Dit deel gaat naar het buitenland en sommige bedrijven kunnen dit deel nog goed gebruiken. Maar wat gebeurt er met het plastic dat over blijft?

Een onderzoek van CE Delft laat zien dat het moeilijk is te bepalen wat er met dit plastic gebeurt. Toch laat hun analyse ook zien dat:

  • Een deel van het plastic in het zwerfvuil terechtkomt, wat op zijn plaats veroorzaker is van de plastic soep.
  • Dat ingezamelde plastic niet wordt gerecycled maar verbrand. Dit zorgt voor schadelijke broeikasgasemissies uit de verbranding.
Onderzoek van CE Delft over plastic

Bron: CE Delft

Hoe wordt plastic gerecycled?

Plastic recyclen is een bescheiden oplossing om de plastic soep tegen te werken. Door plastic actief te recyclen werk je automatisch de productie van plastic bij. Je hebt daardoor simpelweg minder nieuwe plastics nodig.

Maar hoe wordt plastic eigenlijk gerecycled? Dat ga ik je uitleggen, maar let op: ik beschrijf een manier waarbij we hopen en verwachten dat het op deze manier gebeurt. Of het ook daadwerkelijk op deze manier gebeurt is een ander vraagstuk (die ik hierboven ook heb beschreven).

1 | Jij koopt peren in de supermarkt

Stel, je bent liefhebber van peren. Je gaat naar de supermarkt en koopt een bak met peren. Deze bak is van plastic gemaakt.

2 | Je eet de peren op

Door de dagen heen eet jij de peren op en wordt het plastic bakje steeds leger.

3 | Je gooit het bakje weg

Nadat alle peren zijn opgegeten gooi je het plastic bakje weg in de vuilnisbak. Jij wilt jouw afval graag bewust weggooien en scheidt dit plastic bakje bij ander plastic afval.

4 | Jouw plastic afval zak neemt de vuilnisman mee

Als de zak vol zit komt de vuilnisman hem ophalen en wordt het naar een plastic fabriek gebracht.

5 | Het plastic wordt opnieuw gescheiden

Alle plastic afval komen bij elkaar te liggen en worden opnieuw met elkaar gescheiden. Niet alle plastics kunnen goed gerecycled worden bijvoorbeeld.

Hoe wordt plastic gerecycled?

6 | Het plastic wordt verkleint en gewassen

Het plastic wordt versnipperd tot kleine stukken en wordt vervolgens gewassen.

7 | Overig afval wordt weggehaald

Naast plastic zit er mogelijk ook ander afval in verwerkt. Dit komt vaak naar boven drijven en kan op deze manier worden verwijdert.

8 | Plastic wordt nog een keer gewassen

In kokend water wordt het plastic opnieuw gewassen. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld veilig nieuwe verpakkingsmaterialen te maken.

9 | Schone plastic wordt omgesmolten

Vervolgens wordt het plastic omgesmolten zodat er nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

10 | Jouw bakje peren heeft nu een andere functie

Van gesmolten vloeibare plastic kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Misschien dat jouw bakje met peren nu een flesje is geworden.

Is recycling de oplossing voor de plastic soep?

Volledige focus op het recyclen van plastic lost de problemen rond de plastic soep niet op.

Plastic recyclen wordt romantischer neergezet dan het in werkelijkheid is. De problemen zijn groot, héél groot en halve maatregelen gaan de problemen niet verhelpen. We kunnen moeilijk verwachten dat we een concept verzinnen waarbij én bedrijven kunnen blijven groeien én we duurzaam kunnen leven zonder de wereld te vervuilen.

De plastic soep heeft oprechte en radicale beslissingen nodig en daar speelt de politiek een belangrijke rol in.

Lees ook:
Wat zijn de oplossingen voor de plastic soep?

Wil jij ook bewuster leven?

Smeltende ijskappen, gekapte regenwouden, armoede, racisme, veel te veel plastic, verdeeldheid, depressiviteit, overgewicht, frustratie, boosheid, een hoog percentage vleesconsumptie, vluchtgedrag, een ongezond voedingspatroon, weinig verbinding met onze intuïtie, weinig kennis van de natuur, oorlogen, burn-outs en ga maar even door. We lijken de verbinding in veel opzichten volledig kwijt te raken.

Na jaren verontrustend kennis op te doen van al deze zaken is het tijd dat ik mijn hart laat spreken. Dit doe ik vanuit het diepe verlangen om de aarde te helpen. Er zijn veel vraagstukken op de wereld en ik geloof dat de globale vraagstukken worden opgelost als elk menselijk individu op de wereld aan zijn eigen gedrag, overtuiging en leefstijl gaat werken.

Als ik het heb over mijn roeping, dan heb ik er hier eentje gevonden. Ik wil mijn kennis delen en het verbreden om daadwerkelijk een collectief te bouwen die bewuster durft te leven. De wereld schreeuwt om verbinding en het is voor jonge generaties tijd om op te staan en wezenlijk een bijdrage te leveren aan onze mooie aarde. Meer dan ooit tevoren moeten we ons afvragen welke voetsporen wij willen achterlaten en ik ga dat avontuur graag met je aan.

Andere blogs die ik heb geschreven over plastic

Misschien kun jij uit mijn andere blogs ook inspiratie halen:

Over de schrijver
Het voelt als mijn plicht en roeping om mensen bewuster te maken van zichzelf en van de problematieken op de wereld. Mensen lijken verdeeld te raken, het klimaat gaat achteruit en wij worden zelf zieker door onze slechte fysieke- en mentale gezondheid. Door onszelf aan te pakken werken we aan een collectieve bewustwording waar de wereld profijt van heeft.
Reactie plaatsen