Wat is ontbossing?

Wat is ontbossing?

Zoals de naam het al zegt is ontbossing het verdwijnen van bos. Deze bossen verdwijnen vaak vanuit commerciële doeleinden of om land vrij te maken voor landbouw of gebouwen. Ook het bouwen van infrastructuur gaat vaak ten koste van bossen.

Waarom worden bomen gekapt? (de oorzaken van ontbossing)

Zoals gezegd heeft ontbossing meerdere redenen. Ik ga ze nog iets specifieker uitleggen. 

Ruimte maken voor plantages

Ruimte vrijmaken voor plantages is een belangrijke veroorzaker van ontbossing. Op beboste gebieden worden plantages gebouwd voor soja, palmolie of er worden weides gebouwd voor vee.

Oerwouden moeten plaats maken voor palmolie plantages zodat wij van een broodje pindakaas kunnen genieten. Dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Vooral gebieden in Zuidoost Azië zijn hier de dupe van en diersoorten als de olifant, de neushoorn, de orang-oetan en de tijger verdwijnen langzaam maar zeker.

In het Amazonegebied en andere gebieden in Brazilië dreigen regenwouden te vergaan voor de grootschalige sojateelt. 

Mijnbouw

Beboste gebieden in grote natuurgebieden moeten plaats maken voor de zoektocht naar grondstoffen als goud en diamant.

Papier

En uiteraard worden bomen gebruikt voor het produceren van papier.  1 op de 3 gekapte bomen worden verwerkt tot pulp (het halffabrikaat van papier).

Wat is ontbossing?

De gevolgen van ontbossing

Door ontbossing kunnen gehele ecosysteem ontregeld raken, dieren en planten verdwijnen, het is de oorzaak van erosie en ontbossing draagt bij aan de opwarming van de aarde, terwijl we bomen juist als bondgenoot moeten beschouwen in het tegengaan van klimaatverandering.

Bomen nemen CO2 op en met de stevige toename van CO2 in de atmosfeer is dat geen overbodige luxe. Helaas kunnen deze bomen geen CO2 meer opnemen als ze eenmaal gekapt zijn.

Overstromingen van rivieren

Ontbossingen kan ook leiden tot overstromingen van rivieren. Door ontbossing zijn er geen wortels van bomen meer die het water op kunnen nemen. Het waterpeil zal toenemen en rivieren dreigen buiten haar oevers te treden.

Daarnaast wordt er minder water verdampt omdat het water meteen wegstroomt en daardoor neemt de kans op neerslag af en stijgt de droogte.

Het eindresultaat van ontbossing?

Onvruchtbare gebieden met erosie waar niks meer kan groeien, dieren die met uitsterven worden bedreigd en zichzelf noodgedwongen moeten verplaatsen, planten en insecten die niet meer in het gebied kunnen functioneren en CO2 dat niet meer door de bomen opgenomen kan worden.

Het ecosysteem waar alle levende wezens van afhankelijk zijn komt in gevaar en de opwarming van de aarde wordt met elk gekapte boom steeds heviger.

Andere blogs lezen?

Wil je nog meer blogs lezen die over het klimaat gaan? Ik heb bijvoorbeeld ook al geschreven over de problemen rond plastic: